KAPAKLI NÜFUSU

Kapaklı’nın nüfusu her geçen yıl artış göstermektedir. 2007 yılı itibariyle Karaağaç ve köylerden bağımsız nüfusu 41 bin 956 olan Kapaklı merkez nüfusu 2013 yılı sonu itibariyle 70 bin 267’ye 2014 yılı sonu itibariyle ise 75 bin 894’e yükseldi. Büyükşehir Yasası ile birlikte Karaağaç ile eski ismi ile köylerin Kapaklı’ya bağlanması ile birlikte Kapaklı’nın toplam nüfus miktarı da belli oldu. Karaağaç ve köylerin dahil edilmesiyle 2007 sonu itibariyle 55 bin 316 olan Kapaklı nüfusu, 2013 yılı sonunda 85 bin 898’e 31 Aralık 2014 sonu itibariyle ise 92 bin 3’e yükseldi. Bu verilere göre Kapaklı’nın toplam nüfusuna son bir yıl içerisinde 6105 kişi eklenirken, son 8 yıl içerisinde ise 36 bin 687 kişi eklendi.


Kapaklı, Tekirdağ iline bağlı ilçe. 2013 verilerine göre nüfusu 85 bin 898’dir. 2014 yılında kadar belde statüsünde olan Kapaklı, aynı yılda çıkan 6360 sayılı kanunla birlikte ilçe olmuş ve Çerkezköy’den ayrılmıştır.  
KAPAKLI TARİHİ
Kapaklıpınar köyü, Osmanlı Devleti'nin o zamanki padişahı Sultan II. Abdülhamit Han döneminde Edirne Sancağı Tekfurdağı (Tekirdağ) vilayeti. Saray kazasi, Türbedere (Çerkezköy) nahiyesine bağlı olarak Ferman-ı Şahane ile Novalselo (Nosel) Yemen ve Balvan'dan göç eden atalarımız tarafından yeni kurulan köylerden biridir. Merkezinde kaynak suyu olan bu yerin üzeri kapatılarak, kuyu haline getirilmiştir. İlk yerleşim bu kuyu etrafında başlamış ve köy adını, bu kuyudan alarak Kapaklıpınar köyü olmuştur. Kapaklıpınar ismi kısaca Kapaklı olarak anılmaya başlamış ve kayıtlara da Kapaklı Köyü olarak geçmiştir. 1960'lı yıllardan sonra Akif Dubaz, Bilal Yılmaz, Veysel Pilaslı, Ali İhsan Mandalı, Nuri Canbaz, Halim Danacı, Recep Güven ve Hüseyin Dubaz Kapaklı'nın muhtarları olmuşlar ve Kapaklı'nın idaresinde büyük hizmetleri olmuştur. 1970 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi kurulması kararlaştırılmış, topraklarının büyük bir çoğunluğu Kapaklı yerleşim alanında kalan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 1973 yılında faaliyete geçmiş ve fabrikalar çalışmaya başlamıştır. Fabrikalar çoğaldıkça gerek çevre ilçe ve illerden ve gerekse de Türkiye'nin her ilinden Kapaklı'ya göç başlamış ve Kapaklı'nın nüfusu artmıştır.
KAPAKLI’NIN GELİŞİMİ
1986 yılında 3000 nüfusa yaklaşan Kapaklı, dönemin muhtarı Recep Güven ve köy ihtiyar heyetinin çabaları ile Belediye olmuştur. Kurucu Belediye Başkanı Recep Güven 1986-1989 yıllarında Belediye Başkanlığı yapmış, daha sonra 1989-1994 yıllarında Şemsettin Dubaz, 1994-1999 yıllarında Enver Özel, 1999-2004 yılları arasında yine Şemsettin Dubaz Belediye Başkanlığında Kapaklı'ya hizmet etmiştir. 2004 yılında Belediye Başkanı seçilen İrfan Mandalı, 2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde yine başkan seçilmiş ve görevine halen devam etmektedir. 06/12/2012 tarihinde çıkan 6360 sayılı yasa ile daha önce Çerkezköy’e bağlı olan Uzunhacı, Karlıköy, Bahçeağıl, Yanıkağıl, Pınarça köyleri ve Karaağaç Beldesi Kapaklı ilçesine bağlanmıştır. 30/12/2013 tarihindeki resmi nüfusu 85 bin 898 olan Kapaklı, (Türkiye'deki bir çok ilin merkez nüfusundan fazla ) uzun yıllar Türkiye'nin nüfusu en fazla artan yerleşim yeri olmuştur. Bu büyümeye ve gelişme artarak devam etmektedir.

KAPAKLI'NIN KÜLTÜREL YAPISI

Kapaklı'da yaşayan insanların yüzde 90'ı Türkiye'nin 81 ilinden göç ederek Kapaklı'ya yerleşmişlerdir. Dolayısıyla her yöreden, her kültürden insana rastlamak mümkündür. İnsanlar geldiği yöreye ait şivelerin, yemeklerin, giyimlerin, adet ve geleneklerin bazılarının hala devam ettirmektedirler. Ancak zaman geçtikçe bazı gelenekler değişmekte bazıları da unutulmaktadır. 

KAPAKLI'NIN EKONOMİK YAPISI

Kapaklı, 1970’lerde ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla geçinen bir nüfusa sahipti. 1973 yılından sonra Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikaların çalışmaya başlamasıyla birlikte burada yaşayanlar işçi olarak çalışmaya başladı. Yıllar geçtikçe kurulan fabrikaların sayılarının artmasına paralel olarak Kapaklı'da çalışan sayısı da artış gösterdi. 1234 hektar alanda kurulu olan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinin büyük bir kısmı Kapaklı İlçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Burası Türkiye'nin en büyük ve en köklü sanayi bölgelerinden biridir, İstanbul'a yakınlığı ve geniş ulaşım imkanları nedeniyle ( TEM Otoyolu, Çerkezköy Tren yolu, Tekirdağ Limanı, Çorlu Havalimanı, İstanbul Havalimanı) sürekli gelişme göstermektedir. Burada 321 sanayi parselinde 284 firma üretim ve inşaat halindedir. Buradaki firmaların 29'u yabancı ülke yatırımlarına aittir. 321 parselin dışında 3000 metrekarenin altında 39 küçük parsel ve parsellerde üretim yapan 23 firma mevcuttur. 
KAPAKLI OSB

2012 yılında Karaağaç Islah OSB olarak kurulmuş, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Karaağaç OSB olarak faaliyet göstermeye başlamış, geçtiğimiz yılda da ismi Kapaklı OSB olarak değişmiştir. 214,70 hektar alanda kurulu olan Kapaklı OSB’de, şu an 32 firma toplam 269 bin 714 metrekare alanda faaliyet göstermektedir. 


kAYNAKÇA:
http://www.cerkezkoytso.org.tr/content-1237-kapakli.html

0 yorum:

Tüm Hakları www.kapakli.tv.tr sitesine aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz kopyalanması suçtur.
2016-2019

Ana Sayfa | Kaynak Gösterme | Site Kullanımı | Sorumluluk | İletişim